تاپ یک واژه ی انگلیسی است که هر نوعی پوشش یا لباس زنانه است که از کمر تا گردن را می پوشاند و انواع مختلفی دارد که همچنین تیشرت ها راهم می توان در دسته ی تاپ ها قرارداد. اما در ایران این دو کالا از هم کاملا مجزا هستند و با خرید تیشرت قطعا به شما تاپ […]