در واقع بادی یک لباس و پوشش یکپارچه و یک تکیه و چسبان و فیت است که قفسه‌ی سینه ، شکم و محل انشعاب بدن را می‌پوشاند و در عین حال کاربرد یک مایو را نداشته باشد. فرم یک لباس بادی در اصل مشابه یک مایوی شنا یک تکیه است.اما جنس و پارچه‌ی متفاوتی دارد. […]