شلوار بوت کات یا دم پا گشاد شلوار دم پا گشاد یا دم پا زنگوله ای نوعی از شلوار گشاد است که در قسمت بالای زانو راسته و از زانو به پایین کمی گشادتر می شود .در قسمت زانوها این شلوار مخروطی و از زانو به پایین کم کم گشاد می شود. دردهه 1970 میلادی بسیار […]