خصوصیات پارچه های بابوس سبکی و خنکی و راحتی عدم تغییر رنگ حالت ارتجاعی و کشسانی ندارند آبرفت ندارند برخورداری از نرمی و لطافت بالا بیشتر مدل ها حالت راه راه دارند .     مصارف پارچه بابوس چیست ؟ بخش عظیمی از مصارف پارچه بابوس به دوخت و تولید پوشاک به خصوص مانتو اختصاص […]